Ορφανίδου 2, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Φ. (+30) 2310 277 087

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών (D&O)

Γιατί χρειάζομαι ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και στελεχών;

Η Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών (D&O) διαφυλάσσει τα στελέχη και τη διεύθυνση της επιχείρησής σας από απαιτήσεις τρίτων που οφείλονται σε παραλείψεις ή λάθη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως πράξεις, εργασιακή πρακτική , παραλείψεις, κ.α.. 

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται στους διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη οργανισμών  , συνεταιρισμών , επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, διεθνών επιχειρήσεων, εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο σε Ελλάδα και εξωτερικό, και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων όπως Τράπεζες, ΑΕΠΕΥ, FUNDS, κ.α..

Ποιες παροχές προσφέρει η δική μας πρόταση; 

Η ΖΙΑ insurance μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο σχέδιο καλύψεων ανάλογα με τη  δραστηριότητά σας.

Οι βασικές καλύψεις της ασφάλισης D&O είναι:

  • Παγκόσμια κάλυψη
  • Διασφάλιση του στελέχους από την ίδια την εταιρεία, σε περίπτωση αδυναμίας αποζημίωσης
  • Καταβολή νομικών εξόδων ανεξαρτήτως τελεσιδικίας, αλλά και προκαταβολικά
  • Αυτόματη κάλυψη στελεχών θυγατρικών, νεοαποκτώμενων, ακόμη και ασφάλιση στελεχών αποσπασμένων σε άλλες εταιρείες
  • Κάλυψη προστίμων και ποινών σε περιστατικά ρύπανσης
  • Ρητό όριο κάλυψης για μη εκτελεστικά στελέχη